Tumblelog by Soup.io
 • Vindy
 • BarnacleBoy
 • 92feliks
 • sticky
 • nathrae
 • setsukaa13
 • cojapacze
 • doktoragon
 • kaora
 • cgirl
 • sstefania
 • aranjaeger
 • hawkeyes
 • nlght
 • une-raconteuse
 • justified
 • anicetos
 • Rekrut-K
 • foxbanana
 • antigone
 • Goat
 • flubb
 • scythical
 • lornaa
 • logorea
 • maledei
 • dasvegas
 • Magoryan
 • fancy-claps
 • ArsenR
 • walkiria
 • laetia
 • Lukiner
 • macoun
 • Kanister
 • Species5618
 • slaughterer
 • Zircon
 • panrysownik
 • veruko
 • zachlanny
 • MrsEve
 • fibrizo
 • serv
 • daworld
 • Dimrost
 • lorrain
 • kumiko
 • saku
 • boekelheide
 • lejibet
 • mewantcookie
 • foxden
 • kleinbow
 • verdantforce
 • neuroshimi
 • ged
 • blimey
 • maciory
 • themasterofhamster
 • Qudaci
 • angelsdemon
 • zweisatz
 • choppedheidi
 • Molly
 • theone1
 • t1g3rl1ly
 • swati0104
 • guyver
 • Celebri
 • whatelse
 • splinterpie
 • kaseyriv
 • hirepersonalinjurylawyer
 • snoopybox
 • fuzzylogic
 • melonball
 • sparkspur
 • krainakredek
 • nutella
 • Wollf
 • kazalagoopagoo
 • scatty
 • La-Libellule
 • tytek
 • monsterandunicorn
 • katt
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

5325 c05a 500

dreamingandwandering  Bugaboo Provincial Park

5565 1814
Reposted fromfungi fungi
5610 0c53 500
Reposted fromfungi fungi
5631 ff45 500
Reposted fromfungi fungi

August 23 2017

3065 4a74 500
Reposted fromMalikor Malikor viavol vol
2753 2509 500
Reposted frompapaj papaj viavol vol
1534 dbba 500
Reposted fromjottos jottos viavol vol
3140 a624
Reposted frompszczola91 pszczola91 viavol vol
8910 0353 500
Reposted fromwiq wiq viavol vol
Reposted fromFlau Flau viavol vol
3020 de41
Reposted fromkaiee kaiee viavol vol
3555 71fc 500
Reposted fromstroschek stroschek viavol vol
Reposted fromDennkost Dennkost viaLogHiMa LogHiMa
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viamakswilczur makswilczur
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamakswilczur makswilczur
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viamakswilczur makswilczur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl